اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی ضرورت طرح کمربند سبز اهواز
سخنرانی علمی ضرورت طرح کمربند سبز اهواز

سخنرانی علمی ضرورت طرح کمربند سبز اهواز در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۱ با سخنرانی آقای مهندس امیری‌فر و همکاری معاونت پژوهشی و فناوری در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.